Dyskusja:Japoński/Przewodnik JLPT

Jedyne co trzeba wprowadzić to poziom N5, ponieważ wszystkie inne odpowiadają standardom obecnym! Nie wiem co za inteligent to zakwestionował.. trzeba jedynie ruszyć mózgiem..

Korekta edytuj

Mieszkama w Japonii i posługuję się językiem od 5 lat. Nie należy się sugerować wypowiedzią osoby twierdzącej że wystarczy dodać poziom piąty... Dodany został poziom trzeci , w którym zabrany najłatwiejsze elementy poziomu drugiego i najtrudniejsze z poziomu trzeciego. Poziom piąty odpowiada poziomowi czwartemu sprzed kilku lat. Innymi słowy:

Nowy poziom: / Stary poziom:

    1             1
    2             2(minus najłatwiejsze elementy)
    3             (łatwe elementy z poziomu 2 i trudne z poziomu 3)
    4             3(minus część trudna)
    5             4
Powrót do strony „Japoński/Przewodnik JLPT”.