Dyskusja:Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Metody/Badanie jednego etapu replikacji (One-Step Growth) faga φOS10

Pozwolenie na wykorzystanie materiałów użytych na stronie Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Metody/Badanie jednego etapu replikacji (One-Step Growth) faga φOS10 zostało udzielone; zarchiwizowane jest w OTRS pod numerem 2021031710013151.
Aktywni członkowie zespołu OTRS to: Einsbor, Jarekt, Masti, Polimerek (więcej)

Rozpocznij dyskusję o stronie „Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Metody/Badanie jednego etapu replikacji (One-Step Growth) faga φOS10”

Rozpocznij dyskusję
Powrót do strony „Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Metody/Badanie jednego etapu replikacji (One-Step Growth) faga φOS10”.