Dyskusja:Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Metody/Badanie jednego etapu replikacji (One-Step Growth) faga φOS10/Określenie miana hodowli gospodarza dla OD 600 = 0,5