Dyskusja:Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Metody/Określanie miana zawiesiny fagowej metodą nakropleń i metodą testu pełnoszalkowego