Dyskusja:Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Wstęp/Analiza bioinformatyczna genomów fagowych/HMMER

Pozwolenie na wykorzystanie materiałów użytych na stronie Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Wstęp/Analiza bioinformatyczna genomów fagowych/HMMER zostało udzielone; zarchiwizowane jest w OTRS pod numerem 2021031710013151.
Aktywni członkowie zespołu OTRS to: Einsbor, Jarekt, Masti, Polimerek (więcej)
Powrót do strony „Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Wstęp/Analiza bioinformatyczna genomów fagowych/HMMER”.