Dyskusja:Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Wstęp/Informacje ogólne o wirusach/Wirusy infekujące bakterie – bakteriofagi