Elementarna teoria liczb/Kongruencja

Zapis i wprowadzenie

edytuj

Definicja

edytuj

Weźmy a , b i m będące liczbami całkowitymi, gdzie  . Liczby całkowite a i b przystają modulo m, co zapisujemy  , jeśli ich różnica a-b dzieli się bez reszty przez m.


« Trójki pitagorejskie