Emacs/Flyspell

Tryb Flyspell służy do sprawdzania pisowni podczas edycji.

Uruchomić try flyspell można na 2 sposoby:

 • wykonaj polecenie "M-x flyspell-mode"
 • w pliku .emacs wstaw
(add-hook 'text-mode-hook (lambda () 
  (flypell-mode t)))

powyższy kod ustawi tryb flyspell dla trybu głównego `text-mode'. Podczas edycji kodu możemy ustawić flyspell aby sprawdzał tylko komentarze.

(add-hook 'c++-mode-hook
  (lambda ()
   (flyspell-prog-mode)
    ; ...
    ))