Tryb org to potężne narzędzie do organizowania notatek, zadań i projektów w Emacsie.

Wyobraź sobie, że masz duży notatnik z różnymi sekcjami na różne rzeczy, o których musisz pamiętać lub zrobić. Tryb org jest jak cyfrowa wersja tego notebooka, ale na twoim komputerze. Tryb organizacji to specjalny sposób korzystania z Emacsa, który ułatwia organizowanie notatek, zadań i pomysłów.

W trybie organizacji możesz tworzyć listy, pisać notatki, dodawać daty i terminy, a nawet tworzyć tabele. Możesz także organizować wszystkie te rzeczy w sekcje i podsekcje, tak jak w notatniku.

Fajną rzeczą w trybie Org jest to, że może pomóc Ci zachować porządek i być na bieżąco. Na przykład możesz utworzyć listę rzeczy do zrobienia z terminami, a tryb organizacyjny przypomni Ci, kiedy coś się skończy.

Oto podstawowy przewodnik dotyczący korzystania z trybu Org w GNU Emacs:

Włącz tryb Org: tryb Org jest dołączony do Emacsa, więc nie musisz instalować niczego dodatkowego. Aby włączyć tryb Org, dodaj następujący wiersz do pliku inicjującego Emacsa (~/.emacs lub ~/.emacs.d/init.el):

(require 'org)

Możesz także włączyć tryb org, wpisując M-x org-mode.

Utwórz plik Org: Pliki w trybie Org mają rozszerzenie .org. Aby utworzyć nowy plik Org, wpisz C-x C-f i nadaj plikowi nazwę z rozszerzeniem .org.

Utwórz nagłówki: Nagłówki służą do organizowania dokumentu. Aby utworzyć nagłówek, wpisz * na początku wiersza, a następnie tekst nagłówka. Możesz także użyć większej liczby znaków *, aby utworzyć śródtytuły.

Twórz listy: Tryb organizacji obsługuje zarówno listy uporządkowane, jak i nieuporządkowane. Aby utworzyć listę, wpisz - lub 1. na początku wiersza, po którym następuje element listy.

Dodaj tekst: Możesz dodać zwykły tekst do pliku Org, tak jak w zwykłym pliku tekstowym.

Dodaj łącza: Tryb organizacji obsługuje różne typy łączy, w tym łącza internetowe, łącza do plików i łącza do innych nagłówków w tym samym pliku. Aby utworzyć łącze, wpisz [[, a następnie tekst łącza i ]]. Możesz także użyć skrótu C-c C-l, aby utworzyć łącze.

Dodawanie elementów TODO: tryb organizacji może pomóc w śledzeniu zadań i projektów za pomocą elementów TODO. Aby utworzyć element TODO, wpisz TODO na początku wiersza, a następnie opis zadania. Możesz także ustawić termin lub harmonogram zadania, używając słów kluczowych SCHEDULED lub DEADLINE.

Eksportuj do innych formatów: tryb organizacji może eksportować dokument do różnych formatów, w tym HTML, LaTeX i PDF. Aby wyeksportować dokument, wpisz C-c C-e i wybierz format eksportu.

To tylko kilka przykładów z wielu funkcji dostępnych w trybie organizacji. Więcej poleceń i opcji można znaleźć w dokumentacji trybu organizacji lub wpisując C-h m w buforze organizacji.