Emacs/Odtwarzacz muzyczny

MPD edytuj

Aby skonfigurować MPD (Music Player Daemon), musisz wykonać następujące ogólne kroki:

Zainstaluj MPD: Zwykle MPD można zainstalować za pomocą menedżera pakietów systemu lub pobrać go ze strony internetowej MPD.

Skonfiguruj MPD: MPD jest konfigurowany za pomocą pliku tekstowego o nazwie mpd.conf. Ten plik zwykle znajduje się w /etc/mpd.conf w systemach Linux. Możesz edytować ten plik za pomocą swojego ulubionego edytora tekstu.

Ustaw katalog muzyczny: W mpd.conf musisz ustawić opcję music_directory na katalog, w którym znajdują się pliki muzyczne. Na przykład:

music_directory "/home/user/Muzyka"

Skonfiguruj wyjście audio: Musisz także skonfigurować wyjście audio. MPD obsługuje kilka wtyczek wyjściowych audio, takich jak ALSA, PulseAudio i JACK. Wybierz wtyczkę odpowiednią dla twojego systemu i ustaw odpowiednie opcje w mpd.conf.

Skonfiguruj kontrolę dostępu

Uwaga: Należy pamiętać, że niektóre z wyżej wymienionych poleceń mogą się różnić w zależności od systemu i konkretnej konfiguracji. Proszę zapoznać się z dokumentacją MPD lub dokumentacją systemu, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji MPD.

MPC edytuj

MPC to klient do sterowania odtwarzaczami muzycznymi, które używają protokołu MPD (Music Player Daemon). Oto jak używać MPC w GNU Emacs:

Zainstaluj MPC jak wyżej.

Załaduj bibliotekę MPC: W Emacsie załaduj bibliotekę MPC, wpisując M-x load-library RET mpc RET.

Połącz się z serwerem MPD: Wpisz M-x mpc-connect RET i wprowadź nazwę hosta i numer portu serwera MPD. Jeśli używasz MPD na tej samej maszynie co Emacs, możesz użyć ustawień domyślnych, naciskając RET.

Wydawaj polecenia: Po załadowaniu biblioteki MPC i połączeniu z serwerem MPD możesz wydawać polecenia sterujące odtwarzaczem muzycznym. Na przykład możesz wpisać M-x mpc-play, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki, M-x mpc-stop, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, oraz M-x mpc-next, aby przejść do następnego utworu.

Powiąż polecenia MPC z klawiszami: Aby ułatwić sterowanie odtwarzaczem muzyki z Emacsa, możesz powiązać polecenia MPC z klawiszami. Na przykład możesz powiązać M-p z mpc-play, M-s z mpc-stop, a M-n z mpc-next. Aby to zrobić, dodaj następujące wiersze do pliku konfiguracyjnego Emacsa:

(global-set-key (kbd "M-p") 'mpc-play)
(global-set-key (kbd "M-s") 'mpc-stop)
(global-set-key (kbd "M-n") 'mpc-next)

Dostosuj MPC: MPC zapewnia szereg opcji dostosowywania. Aby dostosować MPC, wpisz M-x Customize-Group RET mpc RET. MPC to potężne narzędzie do kontrolowania odtwarzacza muzyki z Emacsa. Dzięki MPC możesz trzymać ręce na klawiaturze i skupić się na swojej pracy, bez konieczności przełączania się na osobną aplikację odtwarzacza muzyki.