Emacs/Praca z plikami i katalogami

Dired to menedżer plików, który jest wbudowany w GNU Emacs. Zapewnia interfejs tekstowy do manipulowania plikami i katalogami. Oto jak używać Dired w Emacsie:

Otwórz Dired: Aby otworzyć Dired, naciśnij C-xd lub wpisz M-x dired i naciśnij RET.

Poruszanie się po katalogach: Użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się w górę iw dół w drzewie katalogów. Naciśnij RET, aby wejść do katalogu lub pliku, i DEL, aby cofnąć się o poprzedni katalog.

Manipulowanie plikami i katalogami: Aby manipulować plikami i katalogami, przesuń kursor do pliku lub katalogu, z którym chcesz pracować, i użyj jednego z następujących klawiszy:

  • d: zaznacz plik lub katalog do usunięcia.
  • u: Usuń zaznaczenie pliku lub katalogu.
  • x: Usuń wszystkie zaznaczone pliki i katalogi.
  • +: Utwórz nowy katalog.
  • !: Uruchom polecenie powłoki na zaznaczonych plikach.
  • R: Zmień nazwę pliku lub katalogu.
  • C: Skopiuj plik lub katalog.
  • P: Zastąp ciąg znaków we wszystkich zaznaczonych plikach.
  • Aby wyjść z Dired, naciśnij q.

Dired zapewnia o wiele więcej poleceń i opcji do pracy z plikami i katalogami. Możesz uzyskać dostęp do dokumentacji Dired, wpisując C-h i i wybierając podręcznik Info dla Emacsa, a następnie wyszukując „Dired”.