Emacs/Praca z plikami i katalogami

Dired to menedżer plików, który jest wbudowany w GNU Emacs. Zapewnia interfejs tekstowy do manipulowania plikami i katalogami. Oto jak używać Dired w Emacsie:

Otwórz Dired: Aby otworzyć Dired, naciśnij C-xd lub wpisz M-x dired i naciśnij RET.

Poruszanie się po katalogach: Użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się w górę iw dół w drzewie katalogów. Naciśnij RET, aby wejść do katalogu lub pliku, i DEL, aby cofnąć się o poprzedni katalog.

Manipulowanie plikami i katalogami: Aby manipulować plikami i katalogami, przesuń kursor do pliku lub katalogu, z którym chcesz pracować, i użyj jednego z następujących klawiszy:

 • d: zaznacz plik lub katalog do usunięcia.
 • u: Usuń zaznaczenie pliku lub katalogu.
 • x: Usuń wszystkie zaznaczone pliki i katalogi.
 • +: Utwórz nowy katalog.
 • !: Uruchom polecenie powłoki na zaznaczonych plikach.
 • R: Zmień nazwę pliku lub katalogu.
 • C: Skopiuj plik lub katalog.
 • P: Zastąp ciąg znaków we wszystkich zaznaczonych plikach.
 • Aby wyjść z Dired, naciśnij q.

Dired zapewnia o wiele więcej poleceń i opcji do pracy z plikami i katalogami. Możesz uzyskać dostęp do dokumentacji Dired, wpisując C-h i i wybierając podręcznik Info dla Emacsa, a następnie wyszukując „Dired”.

Image dired

edytuj

Image Dired to funkcja programu Emacs, która umożliwia zarządzanie obrazami w programie Emacs, przeglądanie miniatur i wykonywanie na nich różnych operacji.

 • Nawigacja: Użyj zwykłych skrótów klawiszowych Dired, aby poruszać się po liście obrazów (n dla następnego, p dla poprzedniego itp.).
 • Wyświetl miniatury: Po wygenerowaniu miniaturek możesz je przeglądać przewijając bufor Dired.
 • Otwórz obrazy: Naciśnij RET na pliku obrazu, aby otworzyć go w zewnętrznej przeglądarce lub naciśnij ENTER na miniaturze, aby wyświetlić obraz w Emacsie.
 • „Operacje”: Wykonuj operacje, takie jak kopiowanie, zmiana nazwy, usuwanie i przenoszenie obrazów w Dired, tak jak w przypadku zwykłych plików.
 • „Operacje na obrazach”: Możesz wykonywać określone operacje na obrazach, takie jak obracanie (r), odwracanie (f), zmiana rozmiaru (R code>) i konwertowanie formatów (c) na wybranych obrazach.
 • Aby powrócić do zwykłego bufora Dired, naciśnij q w buforze Image Dired.
 • Dostosuj rozmiar miniatur i inne opcje za pomocą M-x Custom-Grupa RET kierowanego obrazem RET.

Pamiętaj, że szczegóły mogą się różnić w zależności od konfiguracji i wersji Emacsa. Ale te kroki powinny pomóc Ci rozpocząć zarządzanie obrazami i przeglądanie ich za pomocą Image Dired w Emacsie!