Gnus edytuj

Gnus, klient poczty i wiadomości dla GNU Emacs, obsługuje również odczytywanie kanałów RSS. Oto kroki, aby użyć RSS w Gnus:

Dodaj kanał RSS: Aby dodać kanał RSS, otwórz plik konfiguracyjny Gnus (zwykle ~/.gnus.el) i dodaj następujący kod:

(setq gnus-secondary-select-methods
      '((nnrss "RSS"
               (nnrss-url "https://example.com/rss.xml"))))

Zastąp „https://example.com/rss.xml” adresem URL kanału RSS, który chcesz subskrybować.

Odśwież kanał: Aby odświeżyć kanał RSS i pobrać najnowsze artykuły, wpisz M-x gnus-group-get-new-news (to jest Meta-x gnus-group-get-new-news, gdzie Meta jest zwykle klawiszem Alt) podczas grupa RSS jest wybrana w Gnus.

Czytaj artykuły: Po odświeżeniu kanału RSS możesz czytać artykuły, wybierając grupę RSS w Gnus i przechodząc do artykułu, który chcesz przeczytać. Możesz używać tych samych poleceń nawigacyjnych, których używasz do poczty e-mail i grup dyskusyjnych w Gnus.

Oznacz artykuły jako przeczytane: Aby oznaczyć artykuł jako przeczytany, przesuń kursor do artykułu i naciśnij klawisz d. Aby oznaczyć wszystkie artykuły w grupie jako przeczytane, wpisz klawisz M, a następnie d.

Zachowaj artykuły na później: Aby zapisać artykuł do późniejszego przeczytania, wpisz klawisz s, gdy artykuł jest zaznaczony. Artykuł zostanie zapisany w folderze zapisu Gnus.

Usuń artykuły: Aby usunąć artykuł, naciśnij klawisz k, gdy artykuł jest zaznaczony. Aby usunąć wszystkie artykuły w grupie, wpisz klawisz M, a następnie k.

Dzięki tym podstawowym krokom możesz używać Gnusa do czytania i zarządzania kanałami RSS bezpośrednio z poziomu Emacsa.

Newsticker edytuj

Newsticker to wbudowany czytnik RSS dla GNU Emacsa, który pozwala subskrybować i czytać kanały RSS z poziomu Emacsa. Oto jak go używać:

Dodaj kanały RSS: Możesz dodawać kanały RSS do Newsticker, edytując zmienną newsticker-url-list. Aby to zrobić, wpisz M-x dostosuj zmienną newsticker-url-list w Emacsie. Spowoduje to otwarcie bufora, w którym możesz dodawać lub usuwać adresy URL kanałów RSS.

Aktualizuj kanały: Po dodaniu kanałów RSS możesz je aktualizować, wpisując M-x newsticker-treeview-rebuild-all w Emacsie. Alternatywnie możesz użyć skrótu klawiszowego C-c C-u.

Czytaj kanały: Po zaktualizowaniu kanałów RSS możesz je czytać w buforze Newsticker. Aby otworzyć ten bufor, wpisz M-x newsticker-treeview w Emacsie. Spowoduje to wyświetlenie widoku drzewa wszystkich subskrybowanych kanałów. Możesz poruszać się po widoku drzewa za pomocą klawiszy strzałek oraz rozwijać lub zwijać kategorie kanałów, naciskając TAB.

Czytaj artykuły: Aby przeczytać poszczególne artykuły, przesuń kursor na tytuł artykułu w widoku drzewa i naciśnij RET. Spowoduje to otwarcie artykułu w nowym buforze. Możesz użyć przypisania klawiszy n, aby przejść do następnego artykułu, p, aby przejść do poprzedniego artykułu, i q, aby zamknąć bufor artykułów.

Oznacz artykuły jako przeczytane: Po przeczytaniu artykułu możesz oznaczyć go jako przeczytany, naciskając m. Spowoduje to zmianę koloru czcionki artykułu w widoku drzewa, wskazując, że został on przeczytany.

Dostosuj ustawienia: Możesz dostosować różne ustawienia Newsticker, wpisując M-x dostosuj grupę newsticker w Emacsie. Spowoduje to otwarcie bufora, w którym można dostosować ustawienia, takie jak częstotliwość aktualizacji, format wyświetlania i buforowanie artykułów.

Pamiętaj, że Newsticker może nie działać ze wszystkimi kanałami RSS lub formatami, a niektóre kanały mogą wymagać uwierzytelnienia lub innych niestandardowych ustawień. Jeśli napotkasz problemy, możesz spróbować użyć zewnętrznego czytnika RSS lub innego trybu Emacsa do czytania kanałów RSS.