Esperanto/Czas przeszły

Czas przeszły służy do mówienia o wydarzeniach, które już zaszły. Ale nie takie, które się kiedyś stały i dzieją się teraz.

Zdanie twierdzące

edytuj

W każdym zdaniu oprócz czasownika (pełniącego rolę orzeczenia) powinien stać rzeczownik lub zaimek na miejscu podmiotu. W czasie przeszłym czasownik przyjmuje końcówkę -is niezależnie od rodzaju, osoby i liczby.

 • mi estis - ja byłem
 • vi estis - wy byliście/ ty byłeś
 • ĝi estis - ono było
 • ili estis - oni byli/ one były
 • hundo estis - pies był
 • oni diris - mówiło się
 • oni pensis - myślano

Zdanie pytające

edytuj

Zdanie pytające tworzymy na podstawie twierdzącego dodając na początku słowo Ĉu (por. w j. polskim _czy_ ). np.:

 • Ĉu mi estis? - czy ja byłem?
 • Ĉu hundo estis? - czy był pies?

Zdanie przeczące

edytuj

Zdanie przeczące tworzymy na podstawie twierdzącego dodając przed czasownikiem słowo ne np.:

 • mi ne lavis ŝin - ja nie myłem jej.
 • li ne estis hidraŭliko - on nie był hydraulikiem.