Esperanto/Czas przyszły

Czas przyszły służy do mówienia o wydarzeniach, które mają się stać. Ale nie takie, które się już dzieją i będą się dziać.

Zdanie twierdzące

edytuj

Przed każdym czasownikiem musi stać rzeczownik albo zaimek na miejscu podmiotu. W czasie przyszłym czasownik przyjmuje końcówkę -os niezależnie od rodzaju, osoby i liczby.

 • mi estos - ja będę
 • vi estos - wy będziecie/ ty będziesz
 • ĝi estos - ono będzie
 • ili estos - oni/one będą
 • hundo estos - pies będzie
 • oni diros - będzie mówiło się
 • oni pensos - będzie się myślało

Zdanie pytające

edytuj

Zdanie pytające tworzymy na podstawie twierdzącego dodając na początku słowo Ĉu (por. w j. polskim _czy_ ). np.:

 • Ĉu mi estos? - czy ja będę?
 • Ĉu hundo estos? - czy będzie pies?

Zdanie przeczące

edytuj

Zdanie przeczące tworzymy na podstawie twierdzącego dodając przed czasownikiem słowo ne np.:

 • mi ne amos ŝin - ja nie będę kochał jej.
 • li ne estos hidrauxliko - on nie będzie hydraulikiem.