W pierwszej regule Ludwik Zamenhof ustanowił:

"Przedimka nieokreślnego nie ma; jest tylko określny la, wspólny dla wszystkich rodzajów, przypadków i liczb."

Późniejsze ustalenia i zwyczaj językowy pozwalają stwierdzić, że przedimek la jest używany, jeżeli dana rzecz/osoba jest:

  • znana rozmówcy, np. dlatego, że została wcześniej wspomniana w rozmowie
  • unikalna, jedyna np. la Suno = Słońce
  • określona
  • dniem np. la 1 de januaro = 1 stycznia
  • przed liczebnikiem porządkowym np. la tria persono = trzecia osoba.

Tego nie stosujemy przedimka, gdy jest:

  • nieokreślona
  • imieniem czy nazwą geograficzną.