1. Przymiotniki kończą się na literę -a .
 2. Nie odmieniają się przez rodzaje.
 3. Odmieniają się przez liczby jak rzeczowniki (-j), np.:
 • bela - piękny, piękna
 • belaj - piękni, piękne
 • bona - dobry, dobra
 • bonaj - dobrzy, dobre

Odmiana przez przypadki

edytuj

Przymiotniki odmieniają się przez przypadki razem z rzeczownikiem, np.:

Przypadek bela domo - ładny dom belaj domoj - ładne domy
Mianownik bela domo belaj domoj
Dopełniacz de bela domo de belaj domoj
Celownik al bela domo al belaj domoj
Biernik belan domon belajn domojn
Narzędnik per bela domo per belaj domoj
Miejscownik pri/en/sur itp. bela domo pri/en/sur itp. belaj domoj

Stopniowanie

edytuj

Przymiotniki (jak w j. polskim) podlegają stopniowaniu. Stopnie tworzy się przez dodanie odpowiedniego przyimka. Dla stopnia wyższego pli dla najwyższego plej np.:

 1. ruĝa - czerwony
 2. pli ruĝa - czerwieńszy, bardziej czerwony
 3. plej ruĝa - najbardziej czerwony

Porównania

edytuj

Porównania w Esperanto mają specjalną budowę np.:

 • Stopień równy:
 • ruĝa aŭto estas tiel rapida, kiel verda auto. - czerwone auto jest tak samo szybkie jak zielone.
 • mia aŭto estas tiel rapida, kiel bela. - moje auto jest tak szybkie jak ładne.
 • Stopień wyższy:
 • farbo estas pli ruĝa ol sango - farba jest czerwieńsza od krwi.
 • via aŭto estas pli rapida ol mia - twoje auto jest szybsze niż moje.
 • Stopień najwyższy:
 • lia aŭto estas plej rapida - jego auto jest najszybsze.
 • mia aŭto estas malplej rapida - moje auto jest najmniej szybkie.