Esperanto/Przysłówek

Przysłówki kończą się na literę -e jeżeli pochodzą od innych wyrazów np.:

 • bone - dobrze
 • malbone - źle
 • ruĝe - czerwono
 • perfekte - wspaniale
 • konstante, sencxese - ciągle, wciąż

Jest również grupa przysłówków nie tworzonych od innych wyrazów (przysłówki mają różne końcówki) np.:

 • almenaŭ - przynajmniej
 • ankaŭ - także
 • ankoraŭ - jeszcze
 • apenaŭ - zaledwie
 • baldaŭ - wkrótce
 • hieraŭ - wczoraj
 • hodiaŭ - dziś
 • morgaŭ - jutro
 • preskaŭ - prawie
 • ambaŭ - obaj
 • for - precz, won
 • - nawet
 • ja - przecież
 • ĵus - właśnie
 • plu - dalej, nadal
 • tre - bardzo
 • tro - zbyt
 • jen - oto
 • kvazaŭ - jakby
 • tuj - natychmiast
 • tamen - jednak
 • itp.

Przysłówek od liczebników

edytuj

Aby utworzyć przysłówek z liczebnika również należy dodać końcówkę -e np.:

 • unue - po pierwsze
 • due - po drugie
 • cente okdeke kvine - po sto osiemdziesiąte piąte

Przysłówki miejsca

edytuj

Na pytanie kie? (gdzie?) można odpowiedzieć: en domo ale też można powiedzieć dome itp.

Przysłówki czasu

edytuj

Na pytanie kiam? (kiedy?) można odpowiedzieć: en nokto ale można też odpowiedzieć nokte

Przysłówki kierunku

edytuj

Na pytanie kien? (dokąd?) można odpowiedzieć: al domo ale też można powiedzieć domen itp.

Mi iras domen. - Idę do domu.