Esperanto jest najbardziej rozpowszechnionym na świecie międzynarodowym językiem pomocniczym, opracowanym pod koniec XIX w. przez białostockiego lekarza, Ludwika Zamenhofa.

Jest to język neutralny i stosunkowo łatwy do nauki, przydatny w międzynarodowej komunikacji z osobami z całego świata, nie mający na celu jednak zastąpić innych, narodowych języków. Jak głosi popularne wewnątrz ruchu esperanckiego powiedzenie: Jeśli chcesz robić interesy – poznaj angielski. Jeśli chcesz mieć przyjaciół – naucz się esperanto.

Esperanto został ogłoszony w 1887 roku poprzez wydanie książki Unua Libro, a potem Fundamento de Esperanto - niezmiennych podstaw językowych. Dlaczego niezmiennych? Gdyż jeżeli coś byśmy zmienili, język podzieliłby się. Zamenhof również zawarł Universala vortaro - Słownik uniwersalny, w którym są tłumaczenia z tego języka na polski, rosyjski, angielski, niemiecki i francuski. O prostocie esperanta decyduje 16 zasad i brak wyjątków od nich oraz pisownia całkowicie zgodna z wymową.