Esperanto/Zdania złożone

Zdania można ze sobą łączyć w większe zdania złożone.

Zdania złożone współrzędnie

edytuj

Zdania można połączyć za pomocą spójników takich jak: kaj ,sed lub bez spójnika ale po przecinku. Połączyć zdania można też za pomocą pewnych konstrukcji:

 • jen ... jen ...- to ... to ...
 • Ne/Nek ... nek ... - ani ... ani ...
 • Ju ... des ... - im ... tym ...
 • kaj ... kaj ... - i ... i ... ( z naciskiem)
 • ĉu .... ... - czy ... czy ...

Zdania złożone podrzędnie

edytuj

Zdania złożone podrzędnie łączymy za pomocą spójników takich jak: ke, por ke, se, ĉar, do np.:

 • Ŝi diris, ke ŝi estas bela. - Ona powiedziała, że jest piękna.
 • Se ne ekzistus Esperanto, ne estus tiu ĉi kurso. - gdyby nie istniało esperanto, nie byłoby tego kursu.
 • Se li aĉetus aŭton, li estus pli rapide. - Gdyby kupił auto, byłby szybciej.
 • Mi estus fraŭlo, se mi ne estus edzo. - Byłbym kawalerem, gdybym nie był mężem.
 • Mi povas, do mi iras. - Mogę, więc idę.
 • Mi pensas, do mi estas. - Myślę, więc jestem.