Fdisk/Tworzenie partycji rozszerzonej i logicznych

Tworzenie partycji rozszerzonej i logicznych
Tworzenie partycji rozszerzonej i logicznych

Wstęp edytuj

Niniejszy moduł ma formę tutoriala z obrazkami, pokazującego po kolei wszystkie funkcje programu fdisk.

Partycja podstawowa jest partycją, na której zainstalowany jest system. Wszystkie pozostałe partycje noszą nazwę partycji logicznych, a wszystkie mieszczą się w tzw. partycji rozszerzonej.

Jeżeli chcesz mieć np. partycję D:, na której będziesz przechowywał dane, aby przy np. ponownym formatowaniu nie "zniknęły" albo na kopię zapasową, ten warsztat jest dla Ciebie.

Tworzenie nowej partycji rozszerzonej i logicznych edytuj

 
Wybierz opcję: 1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
 
Wybierz opcję: 2. Create Extended DOS Partition
 
Wpisz pożądany rozmiar i naciśnij Enter.
 
Naciśnij Esc i przejdź do trzeciego kroku warsztatu tworzenia partycji logicznych.

Tworzenie partycji logicznych wewnątrz istniejącej logicznej edytuj

 
Wybierz opcję: 1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
 
Wybierz opcję: 3. Create Logical DOS Drive(s)...
 
Wpisuj rozmiar partycji i klikaj Enter dopóki, dopóty nie zajmiesz całego miejsca. Jak skończysz, wyjdź z aplikacji (Esc), i możesz przejść do dodatku B o formatowaniu.