Fizyka dla gimnazjum/Okładka

Podręcznik
Fizyka dla gimnazjum
Hauptspannungen.png
Informacje o tej grafice
Podręcznik do fizyki dla gimnazjum. Pierwotna wersja tego podręcznika była umieszczona w serwisie "Wolne podręczniki", ale w 2013 roku została przeniesiona za zgodą twórców portalu do projektu Wikibooks.