Francuski/Pisownia i wymowa

(Przekierowano z Francuski/Wymowa)

Alfabet edytuj

Alfabet francuski składa się z 26 liter:

 • a [a]
 • b [by]
 • c [sy]
 • d [dy]
 • e [y]
 • f [ef]
 • g [że]
 • h [asz]
 • i [i]
 • j [żi]
 • k [ka]
 • l [el]
 • m [em]
 • n [en]
 • o [ou]
 • p [py]
 • q [kü]
 • r [er]
 • s [es]
 • t [ty]
 • u [ui]
 • v [wy]
 • w [dublewy]
 • x [iks]
 • y [igrek]
 • z [zed]

W języku francuskim istnieją dwie specjalnie ligatury:

 • œ (des oeufs)
 • æ

A także różne akcenty:

 • accent aigu (le bébé)
 • accent grave (la mère)
 • accent circonflexe (la fenêtre)

Oraz znaki ortograficzne:

 • cédille (la leçon)
 • łącznik (donnez-moi)
 • tréma (Citroën)
 • apostrof (l'amie)

Wymowa edytuj

Litery: edytuj

 • a - jak polskie "a"
 • à - jak polskie "a"
 • â - jak polskie "a"
 • æ - dźwięk pośredni między "a" a "e"
 • b - jak polskie "b"
 • c:- jak polskie c
  • + spółgłoska, czytamy jak "k"
  • + o, a, u, czytamy jak "k"
  • + e, i, czytamy jak "s"
  • kiedy stoi na końcu wyrazu, czytamy jak "k"
 • ç - czytamy jak "s"
 • d - jak polskie "d"
 • e:
  • kiedy stoi na końcu wyrazu, nie czytamy
  • kiedy stoi w środku wyrazu, czytamy jak "e" polskie lub z ustami jak do "o"
 • é - czytamy zawsze (również na końcu wyrazu), jak "e"
 • è - czytamy zawsze (występuje generalnie w środku wyrazu), jak "e"
 • ê - jak "e"
 • ë - jak "e"
 • f - jak "f"
 • g:
  • + spółgłoska, czytamy jak "g"
  • + a, o, u, czytamy jak "g"
  • + e, i, czytamy jak "ż"
 • h - nie czytamy nigdy
 • i - jak "i"
 • î - jak "i"
 • ï - jak "i"
 • j - jak "ż"
 • k - jak "k"
 • l - jak "l"
 • m - jak "m"
 • n - jak "n"
 • o - jak ścieśnione "o"
 • ô - jak "o"
 • œ - dźwięk pośredni między "o" a "e"
 • p - jak "p"
 • q - jak "k", nie czytamy po nim "u" (np. que [ke], qui [ki])
 • r - jak "r" języczkowe, "charczaste"
 • s - pomiędzy samogłoskami jak "z", w innych przypadkach jak "s"
 • t - jak "t", z wyj. "-tion", gdzie czytamy jak "s"
 • u - język jak do "i", usta jak do "u", podobne do niemieckiego ü
 • ù - poprzedzone jest zawsze "o", czytamy jak "u"
 • û - poprzedzone jest zawsze "o", czytamy jak "u"
 • ü - czytamy jak "u"
 • v - jak "w"
 • w - jak "w" lub "ł"
 • x - jak "ks", przed "e, a, o" czytamy jak "gz"
 • y - jak "i"
 • z - jak "z"

Grupy kilkuliterowe: edytuj

 • ai - jak "e" np. vrai
 • ais - jak "e" np. fraises
 • ait - jak "e" np. il fait
 • aî - jak "e" np. traîner
 • ay - jak "ej" np. payer
 • ant - jak "ą" np. tante
 • au - jak "o" np. faux
 • ou - jak "u" np. tout
 • on - jak "ą" np. Bonjour
 • om - jak "ą" np. Combien
 • an - jak "ą" np. plan
 • am - jak "ą" np. lampe
 • en - jak "ą" np. en
 • em - jak "ą" np. emploi
 • eu - jak "e" (czyli tak, jakby chciało wymówić się "e" i "u" jednocześnie)np. sœur
 • in - jak "ę" np. pain
 • im - jak "ę" np. impoli
 • yn - jak "ę" np. syndic
 • ym - jak "ę" np. symptôme

(Jeśli po układzie "samogłoska + n/m" pojawia się samogłoska/niemie "h" lub litera n/m jest podwojona, wtedy wymawiamy go normalnie {tak jak jest napisane}, np. panorama [panorama], année [ane])

 • gn - jak "ńj" np. vignette
 • ph - jak "f" np. xylophone
 • ent - na końcu wyrazu:
  • jeśli jest formą czasownika w 3.os. l.mn. to nigdy nie wymawiamy np. ils veulent (il wel)
  • jeśli jest inną częścią mowy niż czasownik, wymawiamy "ą" np. vivement
 • um - na końcu wyrazu jak "om" (to słowa pochodzenia łacińskiego) np. sodium
 • oi - czytamy jak "ła" np. moi
 • oy - czytamy jak "łaj" np. voyage
 • ch - jak "sz" np. chambre
 • th - jak "t" np. zénith
 • ille - jak "ij" np. famille (wyjątki: mille (mil), ville (wil))
 • eill/eil - jak "ej" np. vieille
 • aill/ail - jak "aj" np. Versailles

Łączenie międzywyrazowe: edytuj

Gdy słowo kończy się spółgłoską, a następne samogłoską lub niemym "h", występuje łączenie międzywyrazowe (liaison). Wtedy owa spółgłoska, nawet jeśli w normalnych warunkach nie jest wymawiana, na skutek łączenia zostaje wymówiona. Dzięki "liaison" można np. odróżniać liczby rzeczowników oraz formy gramatyczne czasowników.


Uwaga! W łączeniach "s" wymawiamy jak "z".


 • il observe [il-obserw] / ils observent [ilz-obserw]
 • l'ombre [l-ąbr] / les ombres [lez-ąbr]

Elizja: edytuj

Elizja to inaczej wyrzucenie ostatniej samogłoski z wyrazu i zastąpienie jej apostrofem, jeśli następny wyraz rozpoczyna się samogłoską lub niemym "h".

 • le ami -> l'ami
 • que il -> qu'il
 • la orange -> l'orange