Francuski/wprowadzenie

Le cours de français - Kurs języka francuskiegoEdytuj

L'introduction - WprowadzenieEdytuj

Leçon 01 : L'introduction Wprowadzenie
Leçon 02 : L'alphabet Alfabet
Leçon 03 : Les accents Znaki diakrytyczne
Leçon 04 : Les salutations Powitania, pożegnania, przedstawianie się
Leçon 05 : Le discours formel Język formalny, zwroty grzecznościowe
Leçon 06 : Ça va? Jak leci?
Leçon 07 : Les nombres Liczby
Leçon 08 : Les dates Daty
Leçon 09 : L'heure Godziny