Cyfry i liczby edytuj

Polski Górnołużycki
Jeden Jedyn
Dwa Dwaj
Trzy Tři
Cztery Štyri
Pięć Pjeć
Sześć Šěsć
Siedem Sydom
Osiem Wósom, wosom
Dziewięć Dźewjeć
Dziesięć Dźesać
Jedenaście Jědnaće
Dwadzieścia Dwaceći
Dwadzieścia jeden Jedyn-a-dwaceć