GIMP/Interfejs programu

Interfejs, czyli okna GIMPA edytuj

 
Na czerwono zaznaczony został przybornik, ciemnoczerwonym kolorem opcje dla wybranego narzędzia (pędzla akurat do obróbki zdjęć raczej wykorzystywać nie będziemy, ale on właśnie włącza się na początku). Na środku znajduje się główne okno z głównym paskiem narzędziowym (zaznaczonym na zielono). Po prawej znajduje się okno, w którym np. można śledzić historię zmian i wracać do wersji poprzednich
 
Wygląd jednookienkowego trybu w GIMP-ie 2.8

Jak do tej pory, GIMP jest programem, w którym do operacji używamy trzech oddzielnych okien. Oczywiście można je zamknąć, jeśli by przeszkadzały, jednak jeśli będziemy wykonywać jakieś operacje na zdjęciach, lepiej mieć je pod ręką. Co znajduje się w każdym z tych okien?

  • Przybornik. Bazowo wyświetla się to okno po lewej stronie. Znajdują się w nim główne narzędzia do przekształcania grafiki, chociaż nie wszystkie. Do prostej obróbki zdjęć, szczególnie zdjęć dokumentacyjnych, bez fałszowania rzeczywistości, opiszemy poniżej kilka z nich. W szczególności potrzebować będziemy narzędzi zaznaczania, co przyda się do kadrowania zdjęcia, obrotu, jeśli np. nie wypoziomowaliśmy aparatu fotograficznego przed wykonaniem fotografii oraz w uzasadnionych przypadkach narzędzia pozwalającego na korektę perspektywy.
    • Opcje narzędziowe. Okno przybornika właściwie składa się z dwóch części na górze znajdują się narzędzia, natomiast na dole opcje dla tychże narzędzi, kŧóre włączają się automatycznie po wyborze narzędzia z przybornika.
  • Główny pasek narzędziowy i okno główne. Pod głównym paskiem narzędziowym wyświetla się grafika, jaką chcemy poddać obróbce. prace na pliku (wybór, zapis) wykonujemy oczywiście z opcji "Plik". Kopiowanie elementów, jak i ich zapisywanie np. w nowym oknie, wybieramy w opcji "Edycja". W opcji "Widok" możemy m.in. powiększać, bądź pomniejszać grafikę - może się niejednokrotnie przydawać, jeśli nie chcemy np. aby szczegóły w wyniku obróbki zostały zbytnio zniekształcone. Ważna opcja to oczywiście "Kolory" - tu znajdują się takie polecenia jak jasność, kontrast, poziomy, krzywe czy nasycenie. Tu także można wybrać polecenie automatycznego zrównywania bieli czy poprawiania kontrastu (na ogół jednak nie wychodzi to najlepiej i warto te prace wykonać ręcznie).
  • Warstwy, kanały, ścieżki - okno po prawej stronie daje nam możliwość śledzić historię działań na pliku i działań na warstwach. Na początek ważne jest, by wiedzieć, że po wykonaniu wielu edycji danej grafiki (obracania, poprawiania kontrastu, poprawiania perspektywy itd.), zawsze można cofnąć się do stanu początkowego lub któregokolwiek pośredniego. Jeśli nie chce się jednak utracić wykonanej pracy, warto najpierw zapisać obraz, aby wykonywać pracę na nowo od jakiegoś konkretnego etapu.

Tryb jednookienkowy edytuj

Standardowo GIMP, jak widać na poprzednim obrazku, każdy moduł jest podzielony na osobne okna. Niektórym może to przeszkadzać podczas obróbki, bo bardzo często się zdarza podczas przestawiania okna "falują" no i możemy zapomnieć o pracy na pełnym ekranie. Na szczęście w nowym GIMP-ie 2.8 rozwiązano ten problem i program dzięki temu stanie się wygodniejszy w obsłudze. Zmianę dokonujemy klikając w menu Okna-->Tryb jednookienkowy. Dodatkowo, każda nowo otwarta grafika zostanie wyświetlona pod postacią zakładek.

Doki edytuj

 
Wszystkie ikony z przybornika

Przybornik edytuj

Jest to jeden z domyślnie włączonych narzędzi i pozwala na podstawową obróbkę obrazu. Każda wybrana stąd opcja uaktywnia dolny panel przybornika w którym znajdziesz opcje danego narzędzia.

Ikona Nazwa Skrót klawiszowy
Zaznaczanie
  Zaznaczanie prostokątne R Zaznacza obszar prostokątny
  Ellipsa E Zaznacza koła lub elipsy.
  Lasso F Zaznacza obszary za pomocą klikania (i tworzenia wielokątów) lub odręcznie, cały czas trzymając Lewy Przycisk Myszy.
  Różdżka U Zaznacza regularny obszar na podstawie koloru
  Zaznaczanie koloru Shift + O Zaznacza obszary z podobnymi kolorami
  Inteligentne nożyce I Zaznacza obszary, używając dopasowania krawędzi
  Pierwszy plan Brak Zaznacza obszar zawierający obiekty z pierwszego planu
Rysowanie
  Wypełnianie kubełkiem Shift + B Wypełnia dany obszar wybranym kolorem lub deseniem
  Gradient L Wypełnia obszar kolorem gradientu.
  Ołówek N Malowanie pędzlem o twardej krawędzi.
  Pędzel P Maluje płynnymi pociągnięciami pędzla
  Gumka Shift + E Ściera tło lub przezroczystość.
  Aeograf A Symulacja rysowania z zmiennym naciskiem
  Stalówka K Symulacja kaligrafowania.
  Klonowanie C Bardzo zbliżone pod względem działania do pędzla, z tą różnicą że pozwala ona malować fragmentami obrazu bądź desenia.
  Łatka H Usuwa nieregularności z obrazu
  Klon perspektywiczny Brak klonuje ze źródła obrazu po zastosowaniu transformacji perspektywicznej.
  Rozjaśnianie/wyostrzanie Shift + U
  Rozsmarowywanie S Coś podobnego
  Rozjaśnianie/Przyciemnianie Shift + D
przekształcanie
  Przesunięcie M Przesuwa obiekty, warstwy, obrazy.
  Wyrównanie Q To samo co wyżej, tylko że wyrównuje.
  Kadrowanie Shift + C Usuwa brzegi i warstwy z obrazu
  Obrót Shift + R Obraca aktywną warstwę, zaznaczenia lub ścieżki.
  Skalowanie Shift + T Skaluje aktywną warstwę, zaznaczenia lub ścieżki.
  Nachylenie Shift + S Przesunięcie fragmentu obrazu do pewnego kierunku.
  Perspektywa Shift + P Zmienia perspektywę aktywnej warstwy, zaznaczenia lub ścieżki.
  Odbicie Shift + F Obdija aktywną warstwę, lub zaznaczenia.
Pozostałe
  Ścieżki B Tworzy i modyfikuje ścieżki.
  Pobranie koloru O Ustanawia kolor z wybranego punktu obrazu.
  Powiększenie Z
  Miarka Shift + M Mierzy odległości i kąty.
  Tekst M Wstawia odpowiednio sformatowany przez nas tekst

Istnieją również inne narzędzia, domyślnie ukryte. Narzędzia te powinny być dostępne z menu Narzędzia→narzędzia kolorów lub po prostu narzędzie kolory.

Ikona Nazwa Skrót klawiszowy Opis
Narzędzia koloru
  Balans koloru Brak Modyfikuje balans kolorów z bieżącego zaznaczenia lub warstwy.
  Barwa i nasycenie Brak Regulacja barwy, nasycenia i jasności.
  Barwienie Brak Renderuje bieżące zaznaczenie lub warstwę do szarej skali obrazu widzianego przez szkła kolorowego.
  Jasność i kontrast Brak
  Progowanie Brak Przekształca bieżącą warstwę lub zaznaczenie na czarno-biały obraz.
  Poziomy Brak Zmienia zakres intensywności aktywnej warstwy lub zaznaczenia w każdym kanale.
  Krzywe Brak Changes the colour, brightness, contrast or transparency of the active layer or path.
  Redukcja kolorów Brak Redukuje liczbę kolorów.
  Desaturacja Brak Konwertuje wszystkie kolory na odpowiednich odcieniach szarości.
  Biblioteka GEGL Brak