Aby uzyskać pomoc na temat jakiegoś polecenia wpisujemy

git help polecenie 

lub

git --help

Jak zadawać pytania?

edytuj
 • jaka jest aktualna sytuacja?[1]
 • jakie komendy wprowadziłeś?
 • jaki był wynik tych komend?
 • jakiego wyniku oczekiwałeś?

Informacje o aktualnej sytuacji

edytuj

System

edytuj
 • system operacyjny (wersja)
 • program git (wersja)

Projekt

edytuj
 • projekt
 • repozytorium
 • gałąź
 • użytkownik


git status
git branch
git log -1
git config -l # Informacja o konfiguracji gita
git config --list # Informacja o konfiguracji gita
gitk [filename]
gitk
git reflog

Podręcznik

edytuj

Git ma wbudowany podręcznik. Listę poleceń otrzymamy po wpisanie samego git. Jeśli chcemy dowiedzieć się o jakimś poleceniu, np commit, wpisujemy

git commit --help # wyświetli stronę manuala
git commit -h # skrócona pomoc, nie działa dla wszystkich poleceń

Książki

edytuj

http://git.gajdaw.pl/menu/adresy.html Git. Rozproszony system kontroli wersji - Włodzimierz Gajda, Helion

Stackoverflow

edytuj

http://stackoverflow.com/questions/315911/git-for-beginners-the-definitive-practical-guide Stackoverflow - Git for beginners: The definitive practical guide

git.wiki.kernel.org

edytuj

kernel.org

edytuj

https://wiki.gnome.org/action/show/Apps/giggle

Pozostałe

edytuj

Źródła

edytuj
 1. How to ask?