Kopiowanie projektu z serwera

edytuj

Na serwerze Gitorius zaintersował nas projekt Mandulia. Chcemy skopiować oprogramowanie na nasz komputer. W tym celu w konsoli wpisujemy :

git clone git://gitorious.org/maximus/mandulia.git

Otrzymujemy informacje gdzie projekt jest kopiowany :

Initialized empty Git repository in /home/user/mandulia/.git/

( powyższy katalog jest przykładowy).

Teraz możemy w konsoli przejść do tego katalogu

cd mandulia

lub użyć programu z GUI np. gitg

Kiedy chcemy uaktualnić kod na dysku lokalnym to w katalogu programu ( tu /home/user/mandulia/ ) wpisujemy w konsoli :

git pull