GPGshell to graficzny interfejs użytkownika dla GnuPG (GNU Privacy Guard), aplikacji do szyfrowania typu open source. GPGshell zapewnia łatwy w użyciu interfejs do zarządzania kluczami GnuPG i szyfrowania/odszyfrowywania plików. Oto kroki, aby użyć GPGshell w systemie Microsoft Windows:

Pobierz i zainstaluj GnuPG: Przed użyciem GPGshell musisz pobrać i zainstalować GnuPG na swoim komputerze. Możesz pobrać najnowszą wersję GnuPG z jej oficjalnej strony internetowej lub z zaufanych repozytoriów oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować GnuPG.

Pobierz i zainstaluj GPGshell: Możesz pobrać najnowszą wersję GPGshell z jego oficjalnej strony internetowej lub z zaufanych repozytoriów oprogramowania. Po pobraniu uruchom plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować GPGshell na swoim komputerze.

Wygeneruj nową parę kluczy: Aby zaszyfrować i odszyfrować pliki za pomocą GPGshell, musisz wygenerować parę kluczy. Uruchom GPGshell i kliknij przycisk „Key Manager”. Kliknij przycisk „Generuj” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wygenerować parę kluczy. Upewnij się, że ustawiłeś silne hasło dla swojego klucza prywatnego.

Importuj klucz publiczny: Jeśli chcesz zaszyfrować pliki dla kogoś innego, musisz zaimportować jego klucz publiczny do GPGshell. Kliknij przycisk „Menedżer kluczy” i wybierz „Importuj”. Wybierz plik klucza publicznego otrzymany od odbiorcy.

Zaszyfruj plik: Aby zaszyfrować plik, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Szyfruj za pomocą GPGshell”. W następnym oknie wybierz klucz publiczny odbiorcy i kliknij przycisk „Szyfruj”. GPGshell utworzy nowy zaszyfrowany plik z rozszerzeniem „.gpg”.

Odszyfruj plik: Aby odszyfrować plik, kliknij prawym przyciskiem myszy zaszyfrowany plik i wybierz „Odszyfruj za pomocą GPGshell”. Wprowadź hasło do swojego klucza prywatnego i kliknij przycisk „Odszyfruj”. GPGshell utworzy nowy odszyfrowany plik z oryginalną nazwą pliku.

Pomyślnie zaszyfrowałeś i odszyfrowałeś pliki za pomocą GPGshell.