Gpg4win to bezpłatna aplikacja typu open source, która zapewnia funkcje szyfrowania i deszyfrowania dla systemu Microsoft Windows. Opiera się na GnuPG (GNU Privacy Guard), oprogramowaniu do szyfrowania typu open source. Oto kroki, aby użyć Gpg4win w systemie Windows:

Pobierz i zainstaluj Gpg4win: Możesz pobrać najnowszą wersję Gpg4win z jego oficjalnej strony internetowej lub z zaufanych repozytoriów oprogramowania. Po pobraniu uruchom plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować Gpg4win na swoim komputerze.

Wygeneruj nową parę kluczy: Aby zaszyfrować i odszyfrować pliki za pomocą Gpg4win, musisz wygenerować parę kluczy. Uruchom Gpg4win Kleopatra i kliknij przycisk „Nowy certyfikat”, aby wygenerować nową parę kluczy. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wygenerować parę kluczy. Upewnij się, że ustawiłeś silne hasło dla swojego klucza prywatnego.

Importuj klucz publiczny: Jeśli chcesz zaszyfrować pliki dla kogoś innego, musisz zaimportować jego klucz publiczny do Gpg4win. Kliknij przycisk „Importuj certyfikaty” i wybierz plik klucza publicznego, który otrzymałeś od odbiorcy.

Zaszyfruj plik: Aby zaszyfrować plik, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Podpisz/szyfruj za pomocą OpenPGP”. W następnym oknie wybierz klucz publiczny odbiorcy i kliknij przycisk „Szyfruj”. Gpg4win utworzy nowy zaszyfrowany plik z rozszerzeniem „.gpg”.

Odszyfruj plik: Aby odszyfrować plik, kliknij prawym przyciskiem myszy zaszyfrowany plik i wybierz „Odszyfruj/zweryfikuj za pomocą OpenPGP”. Wprowadź hasło do swojego klucza prywatnego i kliknij przycisk „Odszyfruj”. Gpg4win utworzy nowy odszyfrowany plik z oryginalną nazwą pliku.

Pomyślnie zaszyfrowałeś i odszyfrowałeś pliki za pomocą Gpg4win. Pamiętaj, że Gpg4win zawiera również inne narzędzia, takie jak GnuPG, Kleopatra, GPA i GpgOL, których możesz używać do zarządzania kluczami i szyfrowania/odszyfrowywania plików.