WinPT (Windows Privacy Tray) to bezpłatna aplikacja typu open source, która zapewnia funkcje szyfrowania i deszyfrowania dla systemu Microsoft Windows. Oto kroki, aby użyć WinPT w systemie Windows:

Pobierz i zainstaluj WinPT: Możesz pobrać najnowszą wersję WinPT z oficjalnej strony internetowej lub z zaufanych repozytoriów oprogramowania. Po pobraniu uruchom plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować WinPT na swoim komputerze.

Wygeneruj nową parę kluczy: Aby zaszyfrować i odszyfrować pliki za pomocą WinPT, musisz wygenerować parę kluczy. Uruchom WinPT i kliknij przycisk „Nowy”, aby wygenerować nową parę kluczy. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wygenerować parę kluczy. Upewnij się, że ustawiłeś silne hasło dla swojego klucza prywatnego.

Importuj klucz publiczny: Jeśli chcesz zaszyfrować pliki dla kogoś innego, musisz zaimportować jego klucz publiczny do WinPT. Kliknij przycisk „Importuj” i wybierz plik klucza publicznego, który otrzymałeś od odbiorcy.

Zaszyfruj plik: Aby zaszyfrować plik, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Szyfruj za pomocą WinPT”. W następnym oknie wybierz klucz publiczny odbiorcy i kliknij przycisk „Szyfruj”. WinPT utworzy nowy zaszyfrowany plik z rozszerzeniem „.gpg”.

Odszyfruj plik: Aby odszyfrować plik, kliknij prawym przyciskiem myszy zaszyfrowany plik i wybierz „Odszyfruj za pomocą WinPT”. Wprowadź hasło do swojego klucza prywatnego i kliknij przycisk „Odszyfruj”. WinPT utworzy nowy odszyfrowany plik z oryginalną nazwą pliku.

Otóż ​​to! Pomyślnie zaszyfrowałeś i odszyfrowałeś pliki przy użyciu WinPT.