GnuPG/Wyświetlanie listy kluczy

Aby wyświetlić listę kluczy użyj polecenia gpg --list-keys. Zostaną wypisane informacje na temat naszego (jedynego jak do tej pory) klucza.

 $ gpg --list-keys
 /var/home/.gnupg/pubring.gpg
 ---------------------------------
 pub 1024D/630BE83F 2004-11-16 Imie Nazwisko <adres@email.pl>
 sub 1024g/624564B4 2004-11-16
 $

Drugi sposób to użycie gpg --fingerprint, który poda nam również odcisk palca (fingerprint) każdego klucza.

 $ gpg --fingerprint
 /var/home/gnupg/.gnupg/pubring.gpg
 ---------------------------------
 pub 1024D/6CA7 0F6B 2464 909C 1A85 6585 0076 630B E83F
 sub 1024g/624564B4 2004-11-16
 $