Gramatyka języka słowackiego/Słowotwórstwo

← Wykrzyknik Gramatyka języka słowackiego
Słowotwórstwo
Autorzy →

SłowotwórstwoEdytuj

Słowotwórstwo rzeczownikaEdytuj

Nazwy czynnościEdytuj

 • -anie, -enie, -tie - nazwy czynności: chodenie, krytie
 • -ačka - przyrządy do wykonywania danej czynności
 • -ot - nazwy wrażeń słuchowych utworzone od czasowników: buchot

Nazwy mieszkańcówEdytuj

 • -an, -čan - wraz z alternacjami d/ď, t/ť, n/ň, k/č, h/ž: Bratislavčan, Moravan.

Nazwy narzędziEdytuj

 • -dlo: čerpadlo, lietadlo
 • -ač -áč: kopáč
 • -ačka - zazwyczaj nazwy maszyn: krájačka
 • -ák: nabiják

Nazwy żeńskieEdytuj

 • -ka - wraz z alternacjami ch/č, k/č, h/ž: autorka, učiteľka
 • -ička - od nazw zakończonych na -óg (alternacja o/ó): filologička
 • -ová - tworzenie nazwisk żeńskich: Kuchár - Kuchárová, Bush - Bushová