Kierki lub rzadziej Czarna Dama - to gra dziewiętnastowieczna, której nazwa wzięła się od koloru kart, które są w grze punktowane. Istnieje kilkanaście znanych wersji tej gry. Celem jest zdobycie jak najmniejszej ilości punktów poprzez unikanie zebrania kart punktowanych lub zdobycie wszystkich punktowanych kart. Kierki to cała grupa popularnych gier.

« Gry karciane
Gry karciane
Gry karciane

Kierki
»


Gracze Gracze

edytuj

Gra w karty dla 4 osób w wersji podstawowej. Istnieją modyfikacje pozwalające grać 3-7 osób.

Talia Talia

edytuj

Pełna standardowa talia kart (52 karty).

W zależności od ilości graczy można zmniejszać liczbę kart:

Liczba graczy
(kart w lewie)
Usunięte karty Liczba kart w rozdaniu
3 dwójka trefl (2 ♣) po 17
4 - po 13
5 dwie dwójki po 10
6 i 7 trzy dwójki (2♦, 2♠, 2♣) po 8 (ostatnia karta odkładana)

Usuwając dwójki - nie można usuwać dwójki kier: 2♥.

Zasady Zasady

edytuj

Przed rozpoczęciem gry warto ustalić, które z tych przepisów mają być stosowane.

Rozgrywkę rozpoczyna się od osoby siedzącej po lewej od rozdającego. Nie ma koloru atutowego - lecz istnieje obowiązek dorzucania do koloru, aż do wykończenia - wtenczas gracz rzuca wybraną przez siebie inną nie zabronioną w rozdaniu kartę - ogłaszając, że skończył mu się kolor. Nie ma także obowiązku przebijania starszą kartą w kolorze wyjścia. Jednak lewy zbierane są zarówno po kolorze, jak i po starszeństwie kart. Gracz który wziął pierwszą lewę rozpoczyna kolejną rundę rzucając wybraną przez siebie kartę itd.

Najważniejszą regułą jest niebranie punktowanych kart oraz unikanie brania lew. Starszeństwo kart liczone jest od Asa do 2.

Kierki zwykłe

edytuj

Jedna partia kierek 4-osobowych składa się z 6 rozdań. W każdym z nich inne karty są punktowane. Wygrywa osoba mająca najmniej punktów.

Rozdanie Zadanie Punktacja karna Ograniczenia
Sytuacja 4+ graczy 3 graczy
1 nie brać lew wzięcie lewy 20 pkt. 15 pkt.
2 nie brać kierów wzięcie kiera 20 pkt. Zakaz wychodzenia w kiery, jeśli ma się karty innych kolorów.
3 nie brać dam wzięcie damy 60 pkt.
4 nie brać panów wzięcie króla lub waleta 30 pkt.
5 nie brać króla kier wzięcie króla kier 150 pkt. 140 pkt. Zakaz wychodzenia w kiery, jeśli ma się inne karty w zależności od przyjętego wariantu;
- posiadacz K♥ musi (lub nie) go rzucić przy pierwszej okazji
6 nie brać siódmej i ostatniej lewy wzięcie siódmej lewy 150 pkt. 140 pkt.
wzięcie siódmej i ostatniej lewy 75 pkt. za każdą 70 pkt. za każdą
7 „rozbójnik” (rozdanie opcjonalne) Obowiązują ograniczenia i punktacje karne ze wszystkich sześciu poprzednich rozdań.

Loteryjka

edytuj

Punkty zdobywane za punktowane karty są punktami ujemnymi. Loteryjki umożliwiają zmniejszenie deficytu. Rozpoczynający grę ma obowiązek wyłożyć na stół jakąś ósemkę. Jeśli takiej nie posiada obowiązek rozpoczęcia gry przechodzi na następnego gracza itd. Po wyłożeniu ósemki gracze wykładają kolejno, zgodnie z ruchem zegara, każdy po jednej karcie. W taki sposób aby na ósemkę gracze dokładali kolejne karty do koloru - to jest 7 lub 9 tego samego koloru, a do nich następnie 6 i 10 tego samego koloru co ósemka. W każdej chwili po rozpoczęciu gry - w trakcie swojej kolejki gracz posiadający inną ósemkę może ją wyłożyć na stół - by potem wykładać do niej kolejne karty. Gracz nie mogący położyć żadnej karty - traci kolejkę. Wygrywa ten kto wyzbędzie się wszystkich kart. Wygrywający loteryjkę otrzymuje 800 punktów dodatnich, drugi 500 punktów dodatnich. Loteryjkę można rozegrać raz lub podzielić na 4 rozdania - odpowiednio zmniejszając czterokrotnie liczbę punktów dodatnich w każdej loteryjce - tak aby podstawowe wartości zostały niezmienione.

Wariant 2: Kierki punktowe

edytuj

Zachowane są zasady gry standardowej, jednakże naliczana jest inna punktacja karna za zebrane Kiery:

 • As - 1 pkt.
 • 2 do 10 - jak nominał
 • Walet - 11 pkt.
 • Dama - 12 pkt.
 • Król - 13 pkt.

Wariant 3: Czarna Dama

edytuj

Zachowane są zasady gry standardowej, oraz dodatkowej karty Damy pik D♠, której wartość karna wynosi 13 pkt. oraz której właściciel ma obowiązek rzucić ją przy pierwszej nadarzającej się okazji.

Wariant 4: Kierki greckie

edytuj

Wariant ten spotykany jest w grze komputerowej znanej z elementu platformy systemu operacyjnego Windows.

Po pierwszym rozdaniu gracze wybierają 3 karty i zakryte podają graczowi po swojej lewej stronie. Punktacja karna jest połączonym systemem punktacji poprzednich wariantów (Kierki punktowe oraz Czarna Dama), tzn. punkty karne otrzymywane są za zebranie w lewie kart, odpowiednio:

 • As♥ - 1 pkt.
 • 2♥ do 10♥ - jak nominał
 • Walet J♥ - 11 pkt.
 • Dama D♥' - 12 pkt.
 • Król K♥ - 13 pkt.
 • Dama D♠ - 13 pkt.