Czym jest HTML? edytuj

Aby umieścić w Internecie jakąś treść dostępną dla wszystkich, musimy znać odpowiedni język, który będzie zrozumiały dla człowieka i maszyny. W dodatku język ten musi być uniwersalny i musi posiadać ścisłe reguły, by komputery wszystkich użytkowników mogły go odczytać. Tym językiem jest właśnie HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników).

Co on umożliwia? edytuj

HTML umożliwia określenie wyglądu dokumentu w przeglądarce internetowej. Do szczegółowego opisu formatowania akapitów, nagłówków, użytych czcionek i kolorów, zalecane jest wykorzystywanie kaskadowych arkuszy stylów (CSS)

Do czego służy HTML? edytuj

  • publikacji dokumentów w których zawarte są między innymi: tekst, tabele, obrazy, listy itp.
  • wczytywania informacji za pośrednictwem hipertekstowych łączy zawartych w formie przycisku.
  • konstruowania różnego rodzaju formularzy, np. wyszukiwarki, rezerwacji itp.
  • umieszczania multimediów, np. klipów wideo, muzyki.

Historia HTML-a edytuj

W tym krótkim wstępie pominę pierwotne szkice HTML. Od razu zaczynamy od pierwszej specyfikacji.

Nie było nigdy HTML 1. Numeracja zaczęła się od 2.0, aby zobrazować różnicę tego języka od HTML i HTML+. Opublikowany został w 1996 jako Request for Comments, zawierała pomysły zarówno ze szkicu HTML jak i HTML+. Okazało się jednak, że na te czasy HTML 2 był zbyt złożony (wielu ludzi używało jeszcze komputerów z systemem DOS). Trzy miesiące później wstrzymano prace nad HTML 3 z tego samego powodu. Jednak kilka razy wstrzymywano i odnawiano prace nad tym językiem, aż HTML 3.2 został 14 stycznia 1997 roku stał się nowym standardem.
Pod koniec 97 roku niemal wszyscy mieli komputery o dużej mocy obliczeniowej i dobre przeglądarki, więc 18 grudnia W3C stworzyło nowy standard - HTML 4. Praktycznie żadna przeglądarka nie radziła sobie jeszcze z CSS i wieloma innymi elementami, ale wszystko było już na dobrej drodze. Wobec tego HTML 4 został podzielony na trzy standardy: Strict - kiedy przeglądarki będą gotowe, należy używać tego trybu; Transitional - zezwala na używanie elementów prezentacyjnych; Frameset - to Transitional + możliwość używania ramek.
W wigilię 1999 roku dołączone zostały drobne poprawki dla HTML 4 jako HTML 4.01.
W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 2000 roku powstał XHTML 1.0 - HTML 4 przeniesiony na grunt XML-a. Przeglądarki i programiści byli gotowi na XML i wydanie Strict - wciąż jednak było dość daleko od ideału (a także zbyt wiele stron było zbudowanych w trybie Transitional i trochę w Frameset), więc pozostawiono wszystkie trzy tryby. Potem powstały kolejne poprawki i wersje, których nie będziemy omawiać.

Stan dzisiejszy i plany edytuj

Od 10 kwietnia 2001 roku nic się nie zmieniło z HTML-em, ale ludzie i komputery są już całkiem inni. Wszyscy byli gotowi na semantyczny kod (czyli każdy znacznik c o ś     z n a c z y) i CSS, więc w połowie poprzedniej dekady W3C zebrało dwie grupy - jedna chciała stworzyć XHTML 2, który miał być całkowicie inny od HTML-a oraz HTML5, który miał być wysokim rozwinięciem HTML-a 4 i dodawać wiele możliwości. Dzięki naciskom producentów przeglądarek (kompatybilność wsteczna - wersje były wydawane za wolno, ludzie nie aktualizowali przeglądarek, IE kulał całkowicie) w 2009 roku grupa XHTML2 została zawieszona, a kadra została przeniesiona do prac nad HTML5, aby przyspieszyć jego pracę.


Na razie to tyle o historii. Zapraszam do dalszej lektury :)