HTML/Spis znaczników HTML

W spisie znaczników HTML, niestety dopiero rozwijanym, znajdziesz większość znaczników stosowanych w oryginalnej specyfikacji HTML 4.01 rozwiniętej przez organizację W3C.

<!-- komentarz -->Edytuj

Komentarz - jest to fragment kodu źródłowego, który nie ma żadnego wpływu na wygląd i funkcjonowanie dokumentu. Używany w celu czysto informacyjnym, jest zazwyczaj przez interpreter pomijany.

<!-- tutaj będzie galeria --> 
... 
<!-- a tutaj tekst --> 
...

AEdytuj

A - znacznik informujący przeglądarkę o hiperłączu.

<a href="http://adres-strony">Klik na ten tekst przeniesie do adres-strony</a>

BEdytuj

B - znacznik informujący przeglądarkę o pogrubionym tekście.

<B>ten tekst zostanie pogrubiony</B>

BODYEdytuj

BODY - użycie znacznika otwierającego

<body>

i zamykającego

</body>

pozwala na wprowadzenie treści dokumentu .html takich jak tabele, tekst, pliki multimedialne.

BORDEREdytuj

BORDER - Jest to grubość ramki. Przykład:

<img src="" border="x">

x - grubość.

BREdytuj

BR - znacznik informujący przeglądarkę o złamaniu linii, czyli przeniesieniu linii do następnego wiersza.

przykładowy tekst<BR/>
reszta tekstu

CAPTIONEdytuj

CAPTION - znacznik używany do podpisania tabeli tytułem, bądź opisania czego dotyczy.

<caption>nazwa tabeli</caption>

CENTEREdytuj

CENTER - znacznik informujący przeglądarkę o wyśrodkowaniu danego elementu, np. obrazu lub tekstu.

<center>Ten tekst zostanie wyśrodkowany!</center>

CODEEdytuj

CODE - stosowany do prezentacji kodu programu, wyświetlany czcionką o stałej szerokości.

<code>tekst kodu programu</code>

DIVEdytuj

Div - znacznik informujący przeglądarkę o bloku tekstu, czyli specjalnego formatowania obszaru. Standardowo obiekty ustawiane są pionowo.

<div>przykładowy tekst
</div>

H1, H2, H3, H4, H5, H6Edytuj

Są to znaczniki informujące przeglądarkę o nagłówkach. h1 tworzy największy tekst, h2 mniejszy, h3 jeszcze mniejszy itd.
Sposób zastosowania:

<h1> tekst </h1>

HEADEdytuj

HEAD - para znaczników otwierającego

<head>

oraz zamykającego

</head>

wyznaczająca obszar nagłówka strony

HTMLEdytuj

HTML - jest pierwszym znacznikiem używanym podczas tworzenia strony w języku HTML. Mówi on o tym, że zawartość odczytywanego pliku to kod napisany właśnie w HTML-u. Znacznik otwierający

<html>

i znacznik zamykający umieszczany na końcu kodu

</html>

IEdytuj

I - znacznik informujący przeglądarkę o pochyleniu tekstu

<i>pochylony tekst</i>

TABLEEdytuj

TABLE - odpowiada za tworzenie tabel zawierających podpis, nagłówki, komórki i dane.

<table border="1">
 <caption>Statystyki</caption>
  <tr>
   <th>Imię</th>
   <th>Nazwisko</th>
   <th>Wiek</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Olga</td>
   <td>Kowalska</td>
   <td>20</td>
  </tr>
</table>

TDEdytuj

TD - pozwala zdefiniować komórkę tabeli.

<td>tekst</td>

THEdytuj

TH - znacznik używany do tworzenia komórek nagłówka tabeli.

<th>tekst</th>

TREdytuj

TR - odpowiada za utworzenie nowego wiersza tabeli.

STRONGEdytuj

Strong - Pozwala na wyróżnienie tekstu.

<em>Wyróżnienie zwykłe (emfaza)</em>
<strong>i mocniejsze wyróżnienie (mocna emfaza)</strong>