Hindi/Czas przeszły

Forma czasownika być - होना - przedstawia się w następujący sposób:

Rodzaj męski

l. poj. मैं था
l. poj. तु था
l. poj. वह/यह था
l. mn. हम थे
l. mn. तुम थे
l. mn. आप थे
l. mn. वे/ये थे

Rodzaj żeński

l. poj. मैं थी
l. poj. तु थी
l. poj. वह/यह थी
l. mn. हम थीं
l. mn तुम थीं
l. mn. आप थीं
l. mn. वे/ये थीं

Pozostałe czasowniki otrzymują do tematu głównego czasownika odpowiednią końcówkę - या/ये/यी, np.
खाना -> खा -> खाया (Khana -> Kha (stem) -> Khaya)

Przykłady:
मैं वहां था. (mai vaha tha) = Ja tam byłem.
आप यहां थे. (aap yaha the) = Pan tam był lub Ty tam byłeś.
(वहां /vaha/ = tam, यहां /yaha/ = tutaj, जहां /jaha/ = tam gdzie)

जहां धुआं है, वहां आग भी है. (jahan dhua hai, vaha aag bhi hai) = Tam gdzie jest dym, tam jest i ogień.

Czas zaprzeszły

edytuj

Temat czasownika + था / थे / थी (THA/THE/THI) + czas przeszły czasownika „Hona” (być) = Czas zaprzeszły Temat czasownika + ता/ते/ती + था/थे/थी/थीं = czas zaprzeszły
Czas ten jest używany do wypowiedzenia czynności ciągłej wykonywanej w przeszłości.


मैं खाता था. = Ja zwykłem jeść.
लडका खाता था. = Chłopiec zwykł jeść.
लडकी खाती थी. = Dziewczynka zwykła jeść.
आप पीते थे. = Pan/Pani zwykł(a) pić.
मैं पानी पीता था. (mai pani pita tha) = Ja zwykłem pić wodę.
तुम पानी पीते थे. (tum pani pite the) = Ty zwykłeś pić wodę.

Czas przeszły ciągły

edytuj

Temat czasownika + रहा / रहे / रही (raha/rahe/rahi) + czasownik „Hona” (być) w formie przeszłej = Czas przeszły ciągły

Czas ten używany jest dla wyrażenia czynności i stanów zachodzących w danym momencie w przeszłości, czynności przeszłej wyrażającej jakiś proces oraz czynności, która stanowiła podstawę dla wykonywania innej czynności w przeszłości, np.
Kiedy wychodziłam z domu, on właśnie szedł do biura.
Tamtego dnia podobało mi się jeszcze bardziej.

मैं किताब पढ रहा था. (mai kitab parh raha tha) = Ja czytałem książkę.
मैं पानी पी रहा था. (mai pani pi raha tha) = Ja piłem wodę.
मैं रोटी खा रही थी. (mai roti kha rahi thi) = Ja jadłam chleb.