bezokolicznik
cechą charakterystyczną bezokolicznika w języku hindi jest sufiks -ना. I właśnie pod tą postacią występuje czasownik w słownikach języka hindi.

Temat czasownika
temat czasownika jest podstawą do tworzenia większości form koniugacyjnych. Otrzymuje sie go przez odcięcie od bezokolicznika wcześniej wspomnianego sufiksu -ना, np.:
करना - कर;
गाना - गा;
सीखना - सीख;

Warto też pamiętać, że bezokolicznik w języku hindi najczęściej nazywa czynność lub stan, a sposób ich trwania lub przebiegu ujawnia się dopiero w odpowiednich formach koniugacyjnych.

imiesłów niedokonany prosty

w celu otzymania imiesłowu niedokonanego nalezy odciąć sufiks, do otzymanego w ten sposób tematu czasownika dodajemy końcówkę -ता dla rodzaju męskiego liczby pojedyńczej i -ती dla rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz -ते w liczbie mnogiej rodzaju męskiego.
Imiesłów niedokonany ma znaczenie czynne (znaczeniowo odpowiada polskiemu imiesłowowi -ący).