Hindi/Liczby powyżej 100

101 - एक सौ एक
500 - पांच सौ
524 - पांच सौ चौबीस
1000 - एक हजार
2000 - दो हजार
4524 - चार पांच सौ चौबीस
100000 - लाख
10000000 - करोड़
0 - शून्य
miliard - अरब
100 miliardów - खरब
A kiedy połączymy te dwie ostatnie liczby, razem otrzymamy अरब-खरब co oznacza liczbę nieskończoną.