Hindi/Nauka czytania liter

Alfabet indyjski zawiera samogłoski krótkie, do których zaliczamy: a, i, u, oraz długie: ā, ī, ū, e, o, ai, au,
oraz spółgłoski, które dzielą się na podstawowe: p, b, f, m, t, d, s, z, n, l, r, k, g, ś, ć (jak w wyrazie ćma), (jak w wyrazie dźga), ń (jak w wyrazie leń), j (jak), n odpowiada polskiemu tylnojęzykowemu n (jak w wyrazie bank), w, poza tym w wygłosie wyrazów po długim ā często w przekształca się w o, oraz spółgłoski cerebralne: t, th, d, dh, n, r, rh.

Spółgłoska h jest zawsze dźwięczna.

Spółgłoski f, z, q, x, ġ występują tylko w wyrazach zapożyczonych.

Do zapisu języka hindi używa się pisma dewanagari. Jest to dzisiaj najbardziej rozpowszechnione pismo północnych Indii. Dewanagari jest to pismo sylabiczne, polegające na tym, że każdy znak w wariancie podstawowym zawiera samogłoskę a. Sylaby zawierające inne samogłoski niż a tworzy się przez kombinację znaku spółgłoski z odpowiednim znakiem samogłoski.

ह to jest litera h tak jak w wyrazie hindi

न to jest litera n.

Teraz połączmy te dwie litery.

हन z pierwszego wejrzenia te dwie litery wyglądają jak hn i tak właśnie jest, ale – tak jak wcześniej wspomniano – każda litera wymawiana jest jako sylaba z a, tak więc czytamy ten wyraz jako hana, jednak jest tu jeszcze jedno ale, w nowoczesnym hindi ostatnie a" nie jest wymawiane.

नह to jest oczywiście nah

द to jest d tak jak hinDi. Jest jeszcze jedno d, które wymawia się prawie jak r i ma ono brzmienie pomiędzy d i r.

म to jest m tak jak w wyrazie mama, jeśli napiszemy dwa m, razem to otrzymamy angielski wyraz mom (mama) मम

r jak w wyrazie rolka

k jak kot

ा A to jest samogłoska a – prosta pionowa linia – zwykle wymawiana trochę dłużej (aa). Kółko obok litery jest po to, by pokazać, w jaki sposób pisana jest dana litera, w jego miejscu znajduje się jakaś litera, np.: हा

ि I to jest krótkie i, jak w angielskim hit. Najważniejsze, aby pamiętać, że pisze się je zawsze przed kolejną literą, a czyta się dopiero po niej

ी I to jest dłuższa wersja i (ee), wymawiana jak w angielskim ee w see. Jest pisana za znakiem ही

ो O O jak w angielskim domain, jest wymawiane jako bardzo przymknięte o. हो

ौ AU Au brzmi w zasadzie jak nasze o हौ

ु U to jest krótkie u jak w angielskim look. हु

ू U to jest długie u jak w angielskim cool... हू

े E to jest e wymawiane jak w angielskim słowie helm. हे
ै AI to też jest e, ma ono podobne relacje tak jak au do o, jest to e o trochę innym brzmieniu है

Jeszcze jedna ważna uwaga, kropka nad literą powoduje nosalizację. Wygląda ona tak:


ta litera (kropka) nosalizuje ją, czyli daje brzmienie -n lub -ng
हिंदी – w końcu możemy napisać HINDI. Teraz przyjrzyjmy się temu wyrazowi bliżej. Najpierw widzimy literę i, ale to jest krótkie i, więc jest czytane po następnej literze. Patrzymy zatem na następną literę, h. Tak więc mamy "HI", następnie widzimy kropkę, która nosalizuje litery -HIN, czytamy litery D i długie I. Możemy już więc przeczytać cały wyraz HINDI.

Samogłoski:


अ A to jest litera A
आ AA ekwiwalent ा – wymawiany w ten sam sposób
इ I tak samo jak krótkie I
ई I tak samo jak długie I
ओ O tak samo jak O
औ AU tak samo jak OU
ऊ U jak długie U
उ U tak samo jak krótkie U
ए E tak jak E
ऐ AI tak jak AI


Spółgłoski:


Tylnojęzykowe (brzmienie wychodzi z tyłu gardła)
क ख ग घ
K KH G GH

Średniojęzykowe (tył języka dotyka podniebienia)
च छ ज झ
CH CHCHH J JH

Cerebralne (inaczej retrofleksyjne) (zwijając lekko język do tyłu)
ट ठ ड ढ
T TH D DH

Zębowe (język dotyka zębów)
त थ द ध न
T TH D DH N

Wargowe (brzmienie wychodzi przez prawie zamknięte lub zamknięte usta)
प फ ब भ म
P PH B BH M

Półsamogłoski (wymawiane przez otwarte usta i gardłowo)
य र ल व
Y R L V/W

Syczące (Wymawiane niemal identycznie jak polskie : Ś, SZ, S)
श ष स
SH SH S
Krtaniowe

H

występujące tylko w obcojęzycznych słowach

फ़ ज़ क़ ख़ ग़ F Z Q X (nasze ch) Ġ

inne
क्ष त्र ज्ञ श्र ऋ
KSH TR GY SHR RI
litery podwójne
क्क ट्ट ठ्ठ त्त न्न ड्ड द्द
KK TT TTH TT NN (*podobna pisownia do TR) DD DD
Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: "virama"
टम = T + M = TAM
ट्म = T + virama + M = TM
a także pół litery:
सस = S + S = SAS
सक = S + K = SAK
स्स = Half S + S = SS
स्क = Half S + K = SK

pół-litery + N:
(znakt + virama + n)

ब् + न = ब्न
ह् + न = ह्न
ग् + न = ग्न
द् + न = द्न
प् + न = प्न
र् + न = र्न
क् + न = क्न
त् + न = त्न
म् + न = म्न
व् + न = व्न
स् + न = स्न

Half Letter + R:

ब् + र = ब्र
ह् + र = ह्र
ग् + र = ग्र
द् + र = द्र
ज् + र = ज्र
ड् + र = ड्र
प् + र = प्र
र् + र = र्र
क् + र = क्र
त् + र = त्र
च् + र = च्र
ट् + र = ट्र
म् + र = न्र
न् + र = न्र
व् + र = व्र
ल् + र = ल्र
स् + र = स्र
य् + र = य्र

PÓŁ-R + znak:
र्ह, र्स, र्म, र्न, र्ज, र्द, र्ट, र्त
znaczenie
RH, RS, RM, RN, RJ, RD, RT, RT'