Hindi/Przedstawianie się

मैं (main, mai) - ja
हम (ham) - my
तू (tu) - ty
आप (aap) - ty ale jako pan, pani lub do kogoś kogo nie znamy, oficjalnie
तुम (tum) - wy
वे (ve) - oni/one (tamci, tamte)
वह / यह (voh/vah)/(yeh) - on/ona/ono/to
ये (ye) - oni/one (ci, te)

Zaimka यह używa się przeważnie w odniesieniu do rzeczy, zwierząt i zjawisk, a zaimka वह używa się w odniesieniu do osób. Jednak w danym kontekście występują oba zaimki i odnoszą się do tej samej grupy rzeczowników, wtedy यह wskazuje na przedmiot lub osobę bliższą, a वह na przedmiot lub osobę dalszą.

नमस्ते = Dzień dobry! (Namaste), ale może być użyte również jako do widzenia
मेरा नाम Adrian ह| mera nam Adrian hai. Nazywam się Adrian.
W dokładnym tłumaczeniu:
Moje imię Adrian jest.

आपका नाम कया ह? (aapka nam kya hai) Jak masz na imię?

आप कहां से हैं? = Skąd jesteś? Skąd pochodzisz? (Aap kahaa se hain?)