W języku hindi przymiotniki dzielą się na odmienne i nieodmienne. Do dużej części tych przymiotników należą przymiotniki zakończone na aa (आ). Są one zgodne z rodzajem i liczbą przypadku z określanym rzeczownikiem. Do przymiotników nieodmiennych należą wszystkie pozostałe przymiotniki zakończone na spółgłoskę i samogłoskę inną niż आ (oraz nieliczne wyjątki zakończone na आ).


Przymiotniki odmienne

edytuj

Przymiotniki rodzaju męskiego zakończone na -आ i -आँ w przypadku niezależnym l. mn i i PZ obu liczb otrzymują końcówkę -ए i -(en)

l. poj. PN लंबा lamba - długi, wysoki (o człowieku)
l. poj. PZ लंब' lambe
l. mn. PN लंब' lambe dłudzy, wysocy
l. mn. PZ लंब' lambe

Przymiotniki rodzaju żeńskiego w każdym przypadku i liczbie otrzymują końcówkę -ई

l. poj. PN लंबी lambi - długa, wysoka
l. poj. PZ लंबी lambi
l. mn. PN लंबी lambi
l. mn. PZ लंबी lambi

Przymiotniki łącząc się z rzeczownikiem uzgadniają z nim rodzaj oraz liczbę i przypadek.
लंबा लड़का - wysoki chłopiec
लंब' लड़का को - wysokiemu chłopcu / wysokiego chłopca
लंब' लड़के - wysocy chłopcy
लंब' लड़के को - wysokim chłopcom

Przymiotnik stoi przed rzeczownikiem gdy występuje w roli przydawki, a przed czasownikiem, gdy wchodzi w skład orzeczenia i pełni funkcję orzecznika.

Jeśli przymiotnik odnosi się do dwóch i więcej rzeczowników, wtedy jego rodzaj jest zgodny z najbliższym z nich.

Jeśli rzeczowniki odnoszą się do osób przymiotnik przyjmuje formę liczby mnogiej rodzaju męskiego.

Przymiotniki nieodmienne

edytuj

Jak już wcześniej wspominałam do tej grupy należą przymiotniki zakończone spółgłoską i samogłoskami innymi niż -आ, jednak należą do tej grupy nieliczne wyjątki przymiotników zapożyczone z perskiego i zakończone -आ:
zindha - żywy
juda - osobny, rozłączony
dana - mądry
barhiya - wspaniały; dobrej jakości