W języku hindi rozróżniamy dwa rodzaje rzeczowników w gramatyce: męski i żeński oraz dwie liczby: pojedynczą i mnogą oraz dwie formy nominalne - przypadek zależny i przypadek niezależny, przy przypadku zależnego z reguły nie używa się samodzielnie, zazwyczaj towarzyszy mu określona kontekstem postpozycja modyfikująca podstawowe znaczenie rzeczownika.