Hindi/Rzeczowniki rodzaju żeńskiego

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego odmieniają się według trzech podstawowych wzorów:
rzeczowniki zakończone na - ī
rzeczowniki zakończone na - i lub - iyā
pozostałe rzeczowniki

rzeczowniki zakończone na - ई
liczba pojedyncza formy przypadku zależnego i niezależnego jest identyczna. W liczbie mnogiej PN tworzymy przez dodanie końcówki -ā~ przed którą długie -ī ulega skróceniu (-i) i pomiędzy skrócona końcówką(samogłoską)tematową pojawia się dźwięk -y-. w przypadku zależnym dodajemy końcówkę -o~, przed którym długie -ī również ulega skróceniu. Tutaj również pojawia się dźwięk -y- pomiędzy końcówka a samogłoską tematową.

l.poj. PN लड़की larki - dziewczyna, dziewczynka
l.poj. PZ लड़की larki

l.mn. PN लड़कियाँ larkiyā~ - dziewczyny, dziewczynki
l.mn. PZ लड़कियीं larkiyo~

rzeczowniki zakończone na -इ oraz -इया
Również w tej grupie rzeczowników w liczbie pojedynczej oba przypadki mają taka samą formę. W liczbie mnogiej natomiast rzeczowniki zakończone na -i dodają końcówkę -ā~ w PN oraz -o~ w PZ, przed którą pojawia się dźwięk -y-. Rzeczowniki zakończone na -iyā w przypadku niezależnym otrzymują nosowy wygłos -ā, a w przypadku zależnym po -y- pojawia się końcówka -o~.

l.poj.PN स्थिति sthiti - sytuacja
l.poj.PZ स्थिति sthiti
l.poj.PN चिड़िया ciriya - ptak
l.poj.PZ चिड़िया ciriya

l.mn. PN स्थितियाँ sthitiyā~ - sytuacje
l.mn. PZ स्थितियीं sthitiyo~
l.mn. PN चिड़ियाँ ciriyā~ - ptaki
l.mn. PZ चिड़ियीं ciriyo~

pozostałe rzeczowniki

w tej grupie przeważają rzeczowniki zakończone na spółgłoskę. Podobnie jak do poprzednich rzeczowników rodzaju żeńskiego formy obu przypadków w liczbie pojedynczej są jednakowe. W liczbie mnogiej otrzymują końcówkę -e~, a w przypadku zależnym -o~.

l.poj. PN चीज़ ciz - rzecz
l.poj. PZ चीज़ ciz
l.mn. PN cize~ -rzeczy
l.mn. PZ चीजीं cizo~

według tego wzoru odmieniają się również rzeczowniki rodzaju żeńskiego zapożyczone z sanskrytu zakończone na -ā, np. matka माता , oraz z języka arabskiego i perskiego, np. दुनिया (duniya) świat, हवा (hawa) wiatr.

w rzeczownikach zakończonych na -ū przed dodaniem końcówki liczby mnogiej długa samogłoska ulega skróceniu (-u-).

l.poj. PN बहू bahu - synowa
l.poj. PZ बहू bahu

l.mn. PN ... bahue~ - synowe
l.mn. PZ बहूओ' bahuo~

tutaj warto zwrócić uwagę, ze bez względu na rodzaj rzeczownika i jego budowę, formy PZ wszystkich rzeczowników rodzajów żeńskiego i męskiego liczby mnogiej mają identyczna samogłoskę nosową - ओ'.