Hindi/Rzeczowniki rodzaju męskiego

Odmiana rzeczownika męskiego obejmuje dwa rodzaje odmian. Pierwszy rodzaj dotyczy wszystkich rzeczowników zakończone na lub (istnieją jednak pewne wyjątki), a drugi obejmuje pozostałe rzeczowniki.

Rzeczowniki zakończone na आ:
l.poj. PN | लड़का | larkā | chłopiec
l.poj. PZ | लड़के | larke
l.mn. PN लड़के chłopcy
l.mn. PZ लड़कों
Według tego sposobu odmieniają się też rzeczowniki z wygłosowym ā~(długie nosowe ā) i zatrzymują nosowość w całej odmianie.

Pozostałe rzeczowniki męskiego rodzaju w PN l.poj. oraz l.mn. i PZ l.poj mają jednakową postać, a liczba mnoga PZ przybiera końcówkę -o~.
l.poj PN काम praca
l.poj PZ काम
l.mn PN काम prace
l.mn PZ कामो (kamao~)
Według tego wzoru odmieniają się również niektóre rzeczowniki zakończone na -ā, wyrażające pokrewieństwo, np. चाचा (stryjek), मामा (wujek), zapożyczone z sanskrytu राजा (król), oraz z języka arabskiego i perskiego np. bóg
W rzeczownikach zakończonych na -ī i -ū samogłoski te ulegają skróceniu (-i i -u) przed dodaniem końcówki PZ -o~ pojawia się dźwięk -y-
l.poj PN क़ुली tragarz
l.poj PZ क़ुली
l.mn PN क़ुली tragarze
l.mn. PZ क़ुलियों

FORMA WOŁACZA RZECZOWNIKA MĘSKIEGO
Forma ta w zasadzie dla wszystkich rzeczowników rodzaju męskiego jest równa odpowiedniej formie PZ, przy czym w l.mn. traci ona nosowość czyli -o~ zmienia się w -o.
l.poj. लड़क chłopcze!
l.mn. लड़को chłopcy!