Historia Polski 1914-1939/Pierwsza wojna światowa/Sytuacja międzynarodowa przed I wojną światową/Kryzysy dyplomatyczne

Utworzenie i konsolidacja dwu przeciwstawnych systemów przymierzy zaogniło stosunki międzynarodowe. Rezultatem był m. in. szereg kryzysów dyplomatycznych, stawiających Europę na krawędzi wojny. Opinia publiczna powoli przyzwyczajała się do życia w cieniu zagrożenia nadciągającą wojną.