IRC/Okładka

< IRC
 IRC

Internet Relay Chat


IRC cover.png
Informacje o tej grafice
Wikibooks
Dostępna jest wersja PDF podręcznika IRC. (info)