Icon/Czego potrzebujesz

Obecnie można pobrać odpowiednią wersję impelentacji języka Icon - o nazwie WinIcon - ze strony http://www.cs.arizona.edu/icon/. Dostępne są implementacje na różne platformy systemowe:

  • Icon 9.4 for Unix, Macintosh, and Cygwin;
  • Icon 9.3 for Windows.

Na stronie tej dostępna jest również dokumentacja (w języku angielskim), narzędzia i biblioteki, jak również różne akademickie odmiany i rozszerzenia języka Icon.