Funkcje języka WinIcon:

matematyczne edytuj

abs edytuj

abs(N): N

funkcja zwraca wartość bezwzględną argumentu numerycznego

 jeżeli argument numeryczny N jest
 real -> wynik jest real
 integer -> wynik jest integer

Przykład:

 procedure main()
  write("Function abs(N):")
  while (writes("L="), L:=numeric(read())) do write("abs(L)=", abs(L))
 end

acos edytuj

acos(r): r

funkcja zwraca wartość arkus cosinus argumentu rzeczywistego

Przykład:

 procedure main()
  write("Function acos(r):")
  while (writes("r="), L:=numeric(read())) do 
   if -1<r<1 then write("acos(r)=", acos(L))
        else write("Bad value of r (r not in range from -1 to 1)")
 end

asin edytuj

asin(r): r

funkcja zwraca wartość arkus sinus argumentu rzeczywistego

Przykład:

 procedure main()
  write("Function asin(r):")
  while (writes("r="), L:=numeric(read())) do 
   if -1<r<1 then write("asin(r)=", asin(L))
        else write("Bad value of r (r not in range from -1 to 1)")
 end

atan edytuj

atan(r1, r2): r

funkcja zwraca wartość arkus tangens r1/r2 dla zakresu –pi/2 do pi/2

cos edytuj

cos(r): r

funkcja zwraca wartość cosinus argumentu rzeczywistego (radiany)

Przykład:

 procedure main()
  write("Function cos(r):")
  while (writes("r="), L:=numeric(read()) then ) do 
   write("cos(r)=", cos(L))
 end

dtor edytuj

dtor(r): r

funkcja konwertuje wartość kąta podaną w stopniach na radiany

Przykład:

 procedure main()
  write("Function dtor(r):")
  while (writes("r="), L:=numeric(read()) then ) do 
   write("dtor(r)=", dtor(L))
 end

exp edytuj

exp(r): r

funkcja zwraca wartość exp(r)

Przykład:

 procedure main()
  write("Function exp(r):")
  while (writes("r="), L:=numeric(read()) then ) do 
   write("exp(r)=", exp(L))
 end