Icon/Struktura programu

Na program w języku Icon składają się deklaracje. Deklaracje obejmują:

 • deklaracje zmiennych globalnych
 • deklaracje rekordów
 • deklaracje procedur zewnętrznych
 • deklaracje procedur.

Oprócz deklaracji stanowiących program, w kodzie źródłowym mogą występować:

 • dyrektywy preprocesora (w pierwotnych implementacjach tego języka preprocesor nie występował)
 • komentarze.

Deklaracje mają postać:

 • deklaracja zmiennych globalnych ma postać:
 global lista_identyfikatorów
 • deklaracja rekordu ma postać:
 record identyfikator(lista_pól)
 • deklaracja procedur zewnętrznych ma postać:
 external lista_identyfikatorów
 • deklaracja procedury ma postać:
 procedure identyfikator(lista_parametrów)
  deklaracje_lokalne
  treść_procedury
 end
 • dyrektywa preprocesora ma postać
 $nazwa_dyrektywy lista_parametrów
 • komentarz ma postać
 # treść komentarza.

Każdy program musi zawierać deklarację procedury o nazwie main. Od tej procedury rozpoczyna się wykonywanie programu. Procedury nie mogą być zagnieżdżone, tzn. w treści procedury nie można deklarować procedur lokalnych (podobnie jak w języku C, a w przeciwieństwie do języka Pascal).