^ Indonezyjski - Strona główna ^ | << Lekcja 5: Liczby | Lekcja 6: Partykuły | Lekcja 7: Przedstawianie się >>

Di (W/na [miejscu]) edytuj

Aby określić miejsce, używamy partykuły di. Oznacza ono w lub na.

Contoh (Przykłady):

 • Buku saya ada di meja. (Moja książka jest w/na stole)
 • Mobilmu ada di garasi. (Twój samolot jest w/na garażu)

Słowo "ada", oznacza "istnieć".

Słowo di nie zawiera żadnych szczególów na temat w jaki sposób jest umieszczony, "na" czy "w". Aby określić szczegółowo, należy wstawić słowo określające położenie po partykule di.

Contoh (Przykłady):

 • Buku saya ada di atas meja. (Moja książka jest na stole)
 • Mobilmu ada di dalam garasi. (Twój samolot jest w garażu)

Słowo "atas" oznacza "górę" lub "na górze" a "dalam" oznacza "wewnątrz". Poniżej znajduje się lista słów okreśłających położenie:

 • Atas = na górze/powyżej
 • Bawah = na dole/poniżej
 • Dalam = wewnątrz
 • Luar = na zewnątrz
 • Depan = z przodu
 • Belakang = z tyłu
 • Sebelah kiri = z lewej strony
 • Sebelah kanan = z prawej strony

Pada (przy [osobie]) edytuj

Pomimo, że w potocznym języku indonezyjskim jest do zaakceptowania uzywanie di aby powiedzieć że obiekt jest przy osobie, brzmi to cokolwiek dziwacznie. Dla przykładu niepoprawnie jest powiedzieć: "Bukumu ada di Budi" w znaczeniu "Twoja książka jest przy Budi". Raczej powinno użyć partykuły "pada":

"Bukumu ada pada Budi" (Twoja książka jest przy Budi)

Ke (do [miejsca]) edytuj

Partykuła ke oznacza do miejsca. Często występuje razem ze słowem "pergi", które oznacza iść.

Contoh (Example):

 • Ibu pergi ke pasar. (Matka idzie do sklepu)
 • Ayah pergi ke kantor. (Ojciec idzie do biura)
 • Saya pergi ke sekolah. (Idę do szkoły)
 • Dia pergi ke rumahmu. (On/Ona idzie do domu)

W potocznym języku indonezyjskim, ludzie często pomijają słowo "pergi" kiedy jasno to wynika z kontekstu. Więc często można usłyszeć "Ibu ke pasar" - "Matka [idzie] do sklepu".

Kepada (do [osoby]) edytuj

Ta partykuła jest odpowiednikiem polskiego dopełniacza dotyczącego osoby (komu?)

Contoh (Przykład):

 • Saya memberikan buku ini kepadamu. (= dam ŧe książkę tobie)
 • Dia mengirimkan surat ini kepada saya. (= On/Ona wysłał/wysłała ten list do mnie)

Memberikan = dać
Mengirimkan = wysłać
Surat = list

Indonezyjczycy w potocznej mowie używają czasami "ke" zamiast prawidłowego "kepada".

Dari (Od/Z) edytuj

Partykuła "dari" oznacza "od/z". Określa pochodzenie czegoś.

Contoh (Przykład):

 • Saya datang dari rumah. (Przyszedłem z hotelu)
 • Dia datang dari Amerika. (Przyjechał z ameryki)

"Dari" określa także pochodzenie rzeczy:

 • Cincin ini terbuat dari emas. (Ten pierścień jest wykonany ze złota)

Cincin = pierścień
Terbuat = zrobiony
Emas = złoto

Untuk (Dla) edytuj

Partykuła "untuk" oznacza "dla". Na przykład:

 • Buku ini untukmu. (Ta książka jest dla ciebie)
 • Pensil ini untuknya. (Ten ołówek jest dla niego/niej)

Określa także sposób używania rzeczy:

 • Pensil ini untuk menulis. (Ten ołówek służy do pisania)

(menulis = pisać)


^ Indonezyjski - Strona główna ^ | << Lekcja 5: Liczby | Lekcja 6: Partykuły | Lekcja 7: Przedstawianie się >>